Tidsschema

Publiceras när det närmar sig.

Tiderna är uppskattade och kan ändras under dagen, därför ska deltagare vara på plats för inskrivning mellan 08:00 -08:45 och efter det befinna sig i lokalen.

.