Regler

– Coacher måste inneha SKF:s coachlicens. Max 1 coach per 5 deltagare. Glöm inte att anmäla er.

– Tandskydd samt röda och blå hand-, ben- och fot-skydd är obligatoriskt i kumite, deltagare ansvarar för att medtaga egen och godkänd utrustning.

– Medtag egna tävlingsbälten, dvs blått och rött i rätt storlek.

– I katatävlingen, för 7 t.o.m. 11-åringar, utför de tävlande sin kata två och två samtidigt.

– I kata barnklasserna har vi 2st klasser för varje ålderskategori! Observera klassindelningen! Klass A för karateka som tränat mer än 2 år upp till 10 års ålder samt 3 år för karateka som är 11 år eller mer.

– Vi delar vid behov barnklasserna gällande kumite i lång och kort, så det är viktigt att ni uppdaterar hur långa era barn är i Sportdata innan anmälan

Alla evenemang i Svenska Karateförbundets regi skall vara trygga för alla medlemmar och deltagare samt helt fria från alla former av psykiska och fysiska kränkningar, verbala trakasserier och maktmissbruk. Om någon skulle behöva rapportera en händelse eller få ytterligare information angående Förbundets skyddshanteringssystem v.g. kontakta Ove Viggedal, förbundets huvudskyddsombud i dessa frågor.

http://www.swekarate.se/

Övriga regler samt bestämmelser enlig Karateförbundets normer, beakta speciellt nedanstående för denna tävling.

Instruktion för coachning av barn

Regeltillägg för barntävlingar

Konsekvensbeslut vid olämplig coachning av barn 

Tävlingsklasser enligt följande:

PojkarKataAP7, P8, P9, P10Mer än 2 års träning
PojkarKataBP8, P9, P10Mindre än 2 års träning
PojkarKataAP11, P12, P13Mer än 3 års träning
PojkarKataBP11, P12, P13Mindre än 3 års träning
FlickorKataAF7, F8, F9, F10Mer än 2 års träning
FlickorKataBF8, F9, F10Mindre än 2 års träning
FlickorKataAF11, F12, F13Mer än 3 års träning
FlickorKataBF11, F12, F13Mer än 3 års träning
PojkarKataLagP7-9, P10-13Blandande ålderskategorier
FlickorKataLagF7-9, F10-13Blandande ålderskategorier
MixKataLag7–9,, 10–13Blandande ålderskategorier
PojkarKumiteP7, P8, P9, P10, P11, P12, P13
FlickorKumiteF7, F8, F9, F10, F11, F12, F13
PojkarKumiteLag10 – 13
FlickorKumiteLag10 – 13
HerrarKataKadetterEnligt ålder
DamerKataKadetterEnligt ålder
HerrarKataLagKadetterEnligt ålder
DamerKataLagKadetterEnligt ålder
HerrarKumiteKadetterEnligt ålder samt vikt
DamerKumiteKadetterEnligt ålder samt vikt
Herrar-52, -57, 63, -70, +70
Damer-47, -54, -61, +61