Startlistor

Publiceras när anmälningen stängt den 20 April 2024.

Här är startlistor/schema för tävlingen. Alla platser är lottade enligt regelverk. Kategori A och B för Kata beroende på hur länge kartekan tränat samt i Kumite enligt både erfarenhet samt längd.